Aseptsol veliki

Aseptsoll 5% BC rastvor

NAJ Aseptsoll 5% rastvor je tečno dezinfekciono sredstvo na bazi benzalkonijum hlorida koji deluje na bakterije, alge, gljivice i neke tipove virusa. Upotrebljava za čišćenje i dezinfekciju radnih površina, podova, različitih materijala, posuđa i za dezinfekciju ruku. Primenjuje se u medicini, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, turizmu, obrazovnim ustanovama, uslužnim delatnostima, javnoj higijeni i domaćinstvu. Pripremljen rastvor prema uputstvu nije otrovan, ne nadražuje kožu i ne ugrožava okolinu.

Pakovanje: 1000 ml