Aseptsol mali


Aseptsol aerosoll

Aseptsol aerosoll je tečno dezinfekciono i dezodorantsko sredstvo, sadrži benzalkonijum hlorid koji deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, alge, gljivice i neke tipove virusa. Pakovan je u bočici sa pumpicom koja stvara fini sprej za dezinfekciju površina i dezodoraciju vazduha. Pogodan je za primenu u industriji, obrazovnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, domaćinstvu, sredstvima javnog prevoza, porodičnim automobilima, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i svim objektima gde boravi više ljudi.

Pakovanje: 200 ml